Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tậph trắc nghiệm 4.1, 4.2 , 4.3, 4.4, 4.5 trang 37 Sách bài tập ( SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

4.1. Phản ứng biểu thị quá trình nào sau đây ? A. Quá trình oxi hoá. B. Quá trình khử. C. Quá trình hoà tan. D. Quá trình phân huỷ.

4.1. Phản ứng  \(\mathop {Fe}\limits^{ + 3} \, + 1{\rm{e}} \to \mathop {Fe}\limits^{ + 2} \)biểu thị quá trình nào sau đây ?

A. Quá trình oxi hoá.                           B. Quá trình khử.

C. Quá trình hoà tan.                           D. Quá trình phân huỷ.

4.2. Theo quan niệm mới, quá trình oxi hoá là quá trình

A. thu electron.                                       B. nhường electron.

C. kết hợp với oxi.                                   D. khử bỏ oxi.

4.3.Số mol electron cần dùng để khử 0,75 mol \( A1_2O_3\) thành Al là

A. 0,5 mol.                                                     B. 1,5 moi.

C. 3,0 mol.                                                     D. 4,5 mol.

4.4. Trong phản ứng :

 \(2Na + C{l_2} \to 2NaCl\), các nguyên tử Na

A. bị oxi hoá.

B. bị khử.

C. vừa bị oxi hoá, vừa bị khử.

D. không bị oxi hoá, không bị khử.

4.5. Cho phản ứng :

 \({M_2}{O_x} + HN{O_3} \to M{(N{O_3})_3} + ...\)

Phản ứng trên thuộc loại phản ứng trao đổi khi x có giá trị là

AX = 1                                    B. X = 2.                           

C. X = 1 hoặc X =2                    D. X = 3.

ĐÁP ÁN:

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

B

B

D

A

D

 

 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan