Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.15 trang 40 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Cho các quá trình chuyển đổi sau đây :

Cho các quá trình chuyển đổi sau đây :

\(\begin{array}{l}
a)\,S{O_3}\,{H_2}S{O_4}\\
b)\,{H_2}S{O_4}\,\,\, \to \,\,\,\,\,S{O_2}\\
c)\,HN{O_3}\,\, \to \,\,\,\,N{O_2}\\
d)\,KCl{O_3}\,\,\,\, \to \,\,\,KCl{O_4}\\
e)\,KN{O_3}\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,KN{O_2}\\
g)\,FeC{l_2}\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,FeC{l_3}
\end{array}\)

Hãy cho biết trong quá trình nào có phản ứng oxi hoá - khử xảy ra ?

Lời giải:

 \(a)\,\mathop S\limits^{ + 6} {O_3}\,{H_2}\mathop S\limits^{ + 6} {O_4}\): không có phản ứng oxi hóa – khử.

\(b)\,{H_2}\mathop S\limits^{ + 6} {O_4}\,\,\, \to \,\,\,\,\,\mathop S\limits^{ + 4} {O_2}\)có phản ứng oxi hóa – khử.

 \(H\mathop N\limits^{ + 5} {O_3}\,\, \to \,\,\,\,\mathop N\limits^{ + 4} {O_2}\) : có phản ứng oxi hóa – khử.

 \(K\mathop {Cl}\limits^{ + 5} {O_3}\,\,\,\, \to \,\,\,K\mathop {Cl}\limits^{ + 7} {O_4}\) : có phản ứng oxi hóa – khử.

\(K\mathop N\limits^{ + 5} {O_3}\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,K\mathop N\limits^{ + 3} {O_2}\): có phản ứng oxi hóa – khử.

\(\mathop {Fe}\limits^{2 + } C{l_2}\,\,\,\, \to \,\,\,\,\,\mathop {Fe}\limits^{ + 3} C{l_3}\): có phản ứng oxi hóa – khử.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan