Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.18 trang 40 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hoàn thành PTHH của các phản ứng khi sục khí (SO_2) vào dung dịch (H_2S) và dung dịch nước clo. Trong các phản ứng đó, (SO_2) đóng vai trò chất oxi hoá hay chất khử ?

Hoàn thành PTHH của các phản ứng khi sục khí \(SO_2\) vào dung dịch \(H_2S\) và dung dịch nước clo. Trong các phản ứng đó, \(SO_2\)  đóng vai trò chất oxi hoá hay chất khử ?

\(\begin{array}{l}
1)\,S{O_2}\, + \,{H_2}S \to S + {H_2}O\\
2)\,S{O_2} + C{l_2} + {H_2}O \to {H_2}S{O_4} + HCl
\end{array}\)

Lời giải:

1)       \(\mathop S\limits^{ + 4} {O_2}\, + \,{H_2}\mathop S\limits^{ - 2}  \to \mathop {3S}\limits^0  + 2{H_2}O\)

Chất oxi hóa    chất khử.

2)       \(\mathop S\limits^{ + 4} {O_2} + \mathop {C{l_2}}\limits^0  + 2{H_2}O \to {H_2}\mathop S\limits^{ + 6} {O_4} + 2H\mathop {Cl}\limits^{ - 1} \)

Chất khử     chất oxi hóa

ở (1) \(SO_2\) đóng vai trò là chất khử

ở (2) \(SO_2\) đóng vai trò là chất oxi hóa.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan