Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.17 trang 40 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Trong các phản ứng sau, chất nào là chất oxi hoá ? Chất nào là chất khử ?

Trong các phản ứng sau, chất nào là chất oxi hoá ? Chất nào là chất khử ?

\(\begin{array}{l}
a)\,2Na\, + \,S \to N{a_2}S\\
b)\,Zn\, + \,FeS{O_4} \to ZnS{O_4} + Fe
\end{array}\)

Lời giải:

a)       \(2\mathop {Na}\limits^0 \, + \,\mathop S\limits^0  \to {\mathop {Na}\limits^{ + 1} _2}\mathop S\limits^{ - 2} \)

Chất oxi hóa   chất khử

b)       \(\mathop {Zn}\limits^0 \, + \,\mathop {Fe}\limits^{ + 2} S{O_4} \to \mathop {Zn}\limits^{ + 2} S{O_4} + \mathop {Fe}\limits^0 \)

Chất oxi hóa chất khử

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan