Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài V.6 trang 74 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Phương trình nào sau đây là phương trình trạng thái của khí lí tưởng ?

Phương trình nào sau đây là phương trình trạng thái của khí lí tưởng ?

A. \({{pV} \over T}\) = hằng số.

B. \({{pT} \over V}\) = hằng số. 

C. \({{VT} \over p}\) = hằng số. 

D. \({{{p_1}{V_2}} \over {{T_1}}} = {{{p_2}{V_1}} \over {{T_2}}}\).

Hướng dẫn trả lời:

Chọn đáp án A

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan