Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

C. Speaking – trang 32 – Unit 4 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới.

Bình chọn:
4.3 trên 9 phiếu

What did these famous people do? Use the words in the three lists to talk about them with a partner. Những người nổi tiếng này làm nghề gì? Sử dụng các từ trong ba liệt kê dưới đây để nói về họ với bạn của mình.

1. What did these famous people do? Use the words in the three lists to talk about them with a partner.

Những người nổi tiếng này làm nghề gì? Sử dụng các từ trong ba liệt kê dưới đây để nói về họ với bạn của mình.

Example: Pham Tuyen composed the song Nhu co Bac trong ngay dai thang.

Then you can talk about other artists you know. 

 

Tiếp tục nói về nghệ sĩ khác bạn biết.

Key - Đáp án:

(Sample answers)

1. Như mẫu

2. Leonardo da Vinci painted 'Mona Lisa'.

3. Ludwig van Beethoven composed 'Moonlight'.

4. William Shakespeare wrote 'A Midsummer Night's Dream'.

5. Karen Carpenter sang the song 'Yesterday Once More'.

2. Read the following opinions about music and arts.

Đọc các ý kiến sau về âm nhạc và nghệ thuật.

1.     Art education improves students' life skills.

2.      Students who study arts are more attentive at school than those who do not.

3.      Students who study arts do better in academic subjects like maths and science.

4.      Learning music helps students achieve higher results in maths and reading.

5.      Music promotes creativity, social development, and personality.

Talk with a partner. Give your opinion on each of the above.

Nói với bạn của mình. Đưa ra ý kiến của bản thân về mỗi quan điểm trên.

Example:

A: I quite agree with number one. I've seen a lot of people who are good artists and they are very successful in life.

B: You are right. I think so too.

 

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 7 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan