Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

C. Speaking – trang 33 – Unit 10 – Sách bài tập(SBT) tiếng Anh 7 mới.

Bình chọn:
4.3 trên 9 phiếu

Mai and Nam are talking about energy sources. Choose a-e to complete their conversation. Mai và Nam đang nói về nguồn năng lượng. Chọn các đáp án a-e để hoàn thành đoạn hội thoại.

1. Mai and Nam are talking about energy sources. Choose a-e to complete their conversation.
Mai và Nam đang nói về nguồn năng lượng. Chọn các đáp án a-e để hoàn thành đoạn hội thoại.

Key - Đáp án:

1. c; 2. e; 3. a; 4. b; 5. d

2. Complete the network. Then ask and answer questions about renewable and non-renewable energy sources.

Hoàn thành sơ đồ. Hỏi và trả lời về nguồn năng lượng có thể tái tạo và nguồn năng lượng không thể tái tạo.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 7 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan