Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 22, 23, 24, 25: Em làm được những gì? Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Có bao nhiêu khối lập phương? Số? Nối mỗi số với tên gọi các thành phần của phép tính (theo mẫu). Đúng ghi đ, sai ghi s, làm lại các phép tính sai. Điền dấu >, <, =; Nối hai số có tổng bằng 80 để giúp chim mẹ tìm con. Mai sưu tầm được 45 con tem, Lê sưu tầm được 15 con tem. Hỏi Mai sưu tầm được nhiều hơn Lê bao nhiêu con tem? Quan sát các số sau:

Câu 1 trang 22

Câu hỏi:

Đánh dấu (✔) vào số phù hợp với hình

Có bao nhiêu khối lập phương?

Lời giải:

Hình a có 18 khối lập phương            Hình b có 34 khối lập phương

Hình c có 63 khối lập phương            Hình d có 35 khối lập phương

Em đánh dấu trên hình vẽ như sau:

Câu 2 trang 22

Câu hỏi:

Số?

Lời giải:

- Quan sát tranh ta thấy, mỗi hàng có khoảng 10 con mèo, các con mèo xếp thành 4 hàng. Đếm thêm 10 đơn vị (10, 20, 30, 40), ta ước lượng được số mèo.

- Mỗi cột có khoảng 5 quả táo, các quả táo được xếp thành 8 cột, đếm thêm 5 đơn vị (5, 10, 15, 20, ...) ta ước lượng được số quả táo.

Em điền như sau:

Câu 3 trang 23

Câu hỏi:

Nối mỗi số với tên gọi các thành phần của phép tính (theo mẫu).

Lời giải:

Em nối như sau:

Câu 4 trang 23

Câu hỏi:

Đúng ghi đ, sai ghi s, làm lại các phép tính sai.

Lời giải:

Em làm lại các phép tính sai như sau:

Câu 5 trang 23

Câu hỏi:

Điền dấu >, <, =

9 ........... 29                            

60 + 8 ........... 8 + 60

74 – 24 ........... 74 + 24

Lời giải:

9 < 29                         

60 + 8 = 8 + 60

74 – 24 < 74 + 24

Câu 6 trang 24

Câu hỏi:

Nối hai số có tổng bằng 80 để giúp chim mẹ tìm con.

Lời giải:

Câu 7 trang 24

Câu hỏi:

Lời giải:

Câu 8 trang 25

Câu hỏi:

Quan sát các số sau:

Lời giải:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan