Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 56, 57: Em làm được những gì? - Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tính nhẩm. Trên xe có 9 bạn, thêm 3 bạn nữa lên xe. Hỏi trên xe có tất cả bao nhiêu bạn? Xem tranh, viết số vào chỗ chấm. Vẽ thêm kim giờ để đồng hồ chỉ. Tính rồi tô màu theo kết quả.

Câu 1 trang 56

Câu hỏi:

Tính nhẩm.

9 + 6 = .....                   7 + 4 = .....                   8 + 3 = .....                   6 + 5 = .....

4 + 8 = .....                   6 + 7 = .....                   7 + 9 = .....                   5 + 8 = .....

Lời giải:

9 + 6 = 15                    7 + 4 = 11                    8 + 3 = 11                    6 + 5 = 11

4 + 8 = 12                    6 + 7 = 13                    7 + 9 = 16                    5 + 8 = 13

Câu 2 trang 56

Câu hỏi:

Tính nhẩm.

3 + 7 + 4 = .....            4 + 9 + 6 = .....            10 – 3 + 5 = .....

1 + 7 + 9 = .....            7 + 8 + 2 = .....            7 + 5 – 2 = .....

Lời giải:

3 + 7 + 4 = 10 + 4 = 14                       4 + 9 + 6 = 13 + 6 = 19          

10 – 3 + 5 = 7 + 5 = 12                        1 + 7 + 9 = 8 + 9 = 17

7 + 8 + 2 = 15 + 2 = 17                       7 + 5 – 2 = 12 – 2 = 10

Câu 3 trang 56

Câu hỏi:

Lời giải:

Câu 4 trang 56

Câu hỏi:

Xem tranh, viết số vào chỗ chấm.

Có .... con ếch đang ngồi trên lá sen, thêm ..... con ếch màu xanh nhảy vào, rồi thêm .... con ếch màu trắng cũng nhảy vào.

Có tất cả ..... con ếch.

Lời giải:

Có 7 con ếch đang ngồi trên lá sen, thêm 4 con ếch màu xanh nhảy vào, rồi thêm 2 con ếch màu trắng cũng nhảy vào.

Có tất cả 13 con ếch.

Câu 5 trang 57

Câu hỏi:

Vẽ thêm kim giờ để đồng hồ chỉ:

Lời giải:

Câu 6 trang 57

Câu hỏi:

Tính rồi tô màu theo kết quả.

11: màu vàng

12: màu cam

13: màu xanh da trời

14, 15, 16, 17: màu xanh lá

18 : màu đỏ

Lời giải:

Các em tự tô màu theo yêu cầu

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan