Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 92, 93, 94: Ki-lô-gam - Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Viết vào chỗ chấm. Túi …. nặng 1 kg. Túi …. nhẹ hơn 1 kg. Số?

Câu 1 trang 92, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết vào chỗ chấm.

Lời giải:


Câu 2 trang 92, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Số?

Lời giải:

Ta có 1 kg + 2 kg + 4 kg + cân nặng khối màu xanh = 8 kg

Vậy cân nặng khối màu xanh là

        8 – 1 – 2 – 4 = 1 (kg)

Khối màu xanh cân nặng kg.

Câu 3 trang 93, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết vào chỗ chấm.

- Túi …. nặng 1 kg.

- Túi …. nhẹ hơn 1 kg

- Túi …. nặng hơn 1 kg.

Lời giải:

- Túi A nặng 1 kg.

- Túi B nhẹ hơn 1 kg

- Túi C nặng hơn 1 kg.

Câu 4 trang 93, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Số?

Lời giải:


Câu 5 trang 94, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết vào chỗ chấm (theo mẫu).

Lời giải:


Câu 6 trang 94, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Số?

Lời giải:

Ta thấy 3 khối hình vuông nặng 30 kg, nên 1 khối hình vuông nặng:

30 : 3 = 10 (kg)

Tổng khối lượng của hình tròn và hình vuông là 14 kg nên khối hình tròn nặng:

14 – 10 = 4 (kg)


Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan