Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 12 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

Bình chọn:
3.9 trên 32 phiếu

1. Viết (theo mẫu):

1. Viết (theo mẫu):

Mẫu:  28 = 20 + 8            96 = ……             47 = …..

          34 = ……..              55 = …               69 = …..

2. Đặt tính rồi tính:

40 + 27           64 – 12              24 + 24              48 – 24  

3. Mẹ và chị hái được 68 quả quýt, riêng mẹ hái được 32 quả quýt. Hỏi chị hái được bao nhiêu quả quýt?

4. Số?

10cm =….. dm                                       1dm = …. cm

20cm =….. dm                                       2dm = …. cm

5. Đố vui: 10 que diêm có thể xếp thành 2 hình vuông (xem hình vẽ). Hãy chuyển chỗ của 2 que diêm để có 3 hình vuông.

BÀI GIẢI

1. 

Mẫu: 28 = 20 + 8             96 = 90 + 6             47 = 40 + 7

       34 = 30 + 4             55 = 50 + 5             69 = 60 + 9

2.

 

3. 

Tóm tắt

Mẹ và chị hái:   68 quả quýt

Mẹ hái được:     32 quả quýt

Chị hái được:  … quả quýt?

Bài giải

Số quả quýt chị hái được là:

            68 – 32 = 36 (quả)

                 Đáp số: 36 quả quýt.

4. 

10cm = 1dm                                     1dm = 10cm

20cm = 2dm                                     2dm = 20cm

5. 

Ta gọi số thứ tự của các que diêm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 như hình 1.

- Ta di chuyển hai que diêm 2 và 3 xuống dưới thì được hình 2.

- Ta di chuyển hai que diêm 4 và 5 thì được hình 3.

- Ta di chuyển hai que diêm 7 và 6 thì được hình 4.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan