Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 16 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1

Bình chọn:
4.4 trên 37 phiếu

2. a) Viết số tự nhiên liền sau vào ô trống

1. Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Ba số tự nhiên có ba chữ số, mỗi số đều có ba chữ số 6; 9; 2 là:..............

b) Ba số tự nhiên có năm chữ số, mỗi số đều có năm chữ số 1; 2 ; 3 ; 4 ; 0 là:...............

2. 

3. Khoanh vào chữ số đặt trước dãy số tự nhiên:

A. 0 ; 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5.

C. 0 ; 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; …

B. 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ;…

D. 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5…

4. Viết số thích hợp vào ô trống trong mỗi dãy số sau:

5 . Vẽ tiếp nửa bên phải của hình để được một ngôi nhà:

Bài giải:

1. Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Ba số tự nhiên có ba chữ số, mỗi số đều có ba chữ số 6; 9; 2 là: 269 ; 692 ; 962.

b) Ba số tự nhiên có năm chữ số, mỗi số đều có năm chữ số 1; 2 ; 3 ; 4 ; 0 là: 12340 ; 12034 ; 12430.

2.

3. Khoanh vào chữ số đặt trước dãy số tự nhiên:

Chọn D. 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5…

4. Viết số thích hợp vào ô trống trong mỗi dãy số sau:

5 . Vẽ tiếp nửa bên phải của hình để được một ngôi nhà:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Bài viết liên quan