Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 50 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Bình chọn:
3.5 trên 15 phiếu

2. Đặt tính rồi tính

1. Tính

2. Đặt tính rồi tính

36 + 25             49 + 24              37 + 36                 8 + 28

3. Một cửa hàng lần đầu bán được 28kg đường, lần sau bán được nhiều hơn lần đầu 13kg đường. Hỏi lần sau cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki - lô - gam đường?

4. Dùng thước và bút nối các điểm để có:

a) Hình tứ giác

b) Hình chữ nhật

5. Điền chữ số thích hợp vào ô trống

BÀI GIẢI

1.

2.

3. 

Tóm tắt:

Bài giải

Lần sau cửa hàng đó bán được số ki-lô-gam đường là:

28 + 13 = 41 (kg)

Đáp số: 41 kg

4.

a) Hình tứ giác

b) Hình tam giác

5.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan