Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Bình chọn:
3.5 trên 15 phiếu

1. Tính

1.Tính:

                                                    

2. Đặt rồi tính:

42 - 5                   82 - 8               62 - 6                32 - 3                                                                    

3. Viết tiếp câu hỏi rồi giải bài toán:

Hoa có 32 quả táo, Hoa cho bạn 9 quả táo. Hỏi………………

4. Tìm x:

a) x + 9 = 32                                           b) 6 + x = 32                                       

5. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

 

BÀI GIẢI

1.

     

2.

  

3. Viết tiếp câu hỏi rồi giải bài toán:

Hoa có 32 quả táo, Hoa cho bạn 9 quả táo. Hỏi Hoa còn lại bao nhiêu quả táo?

Tóm tắt:

Hoa có             : 32 quả táo

Hoa cho bạn     : 9 quả táo

Hoa còn lại       : … quả táo?

Bài giải

Hoa còn lại số quả táo là:

32 – 9 = 23 (quả)

Đáp số:  23 quả

4. Tìm x:

a) x + 9 = 32                                     b) 6 + x = 32

    x       = 22 – 9                                         x = 32 – 6

    x       = 13                                               x = 26 

5. 

 

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan