Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 61 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Bình chọn:
3.4 trên 21 phiếu

1. Tính

1. Tính:

 

2. Đặt rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

52 và 36            92 và 76             82 và 44           72 và 47

3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 72kg đuờng, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 28kg đường. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki – lô – gam đường?

4. Tô màu vào phần hình vuông ở ngoài hình tròn:

 

BÀI GIẢI

1.

 

2.

    

3.

Tóm tắt

 

Bài giải

Buổi chiều cửa hàng đó bán được là:

72 – 28 = 44 (kg)

Đáp số: 44 kg.

4.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan