Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 67 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Bình chọn:
3.5 trên 25 phiếu

1.Tính nhẩm:

1. Tính nhẩm:

\(\eqalign{
& 13 - 9 = ..... \cr
& 13 - 8 = ..... \cr} \)                     \(\eqalign{& 13 - 5 = ..... \cr & 13 - 6 = ..... \cr} \)

\(\eqalign{
& 13 - 4 = ..... \cr
& 13 - 7 = ..... \cr} \)                      \(\eqalign{& 13 - 3 - 2 = ..... \cr & 13 - 5 = ..... \cr} \)

2. Đặt tính rồi tính

53 - 16                73 - 38                63 - 29                43 - 7                                                                                

3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 83l dầu, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 27l dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

4. Ghi kết quả tính:

\(\eqalign{
& 83 - 7 - 6 = ..... \cr
& 83 - 13 = ..... \cr} \)              \(\eqalign{& 53 - 9 - 4 = ..... \cr & 53 - 13 = ..... \cr} \)

\(\eqalign{
& 73 - 5 - 8 = ..... \cr
& 73 - 13 = ..... \cr} \)

5. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Cho phép trừ:

\(\matrix{- \hfill \cr {} \hfill \cr} \matrix{{\,\,53} \hfill \cr {\underline {\,\,18\,\,} } \hfill \cr {\,....} \hfill \cr} \)                                                        

Kết quả phép trừ là:

A. 45

B. 71

C. 25

D. 35

BÀI GIẢI

1.

\(\eqalign{
& 13 - 9 = 4 \cr
& 13 - 8 = 5 \cr} \)                                \(\eqalign{& 13 - 5 = 8 \cr & 13 - 6 = 7 \cr} \)

\(\eqalign{
& 13 - 4 = 9 \cr
& 13 - 7 = 6 \cr} \)                                 \(\eqalign{& 13 - 3 - 2 = 8 \cr & 13 - 5 = 8 \cr} \)

2. 

                                                                                                    

3. 

Tóm tắt :

 

Bài giải

Buổi chiều cửa hàng bán được :

83 – 27 = 56 (lít)

Đáp số : 56 lít

4. 

\(\eqalign{
& 83 - 7 - 6 = 70 \cr
& 83 - 13 = 70 \cr} \)                           \(\eqalign{& 53 - 9 - 4 = 40 \cr & 53 - 13 = 40 \cr} \)

\(\eqalign{
& 73 - 5 - 8 = 60 \cr
& 73 - 13 = 60 \cr} \)                                                               

5. 

Chọn đáp án D. 35

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan