Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 69 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 1

Bình chọn:
3.8 trên 32 phiếu

3. Hà bắt được 25 con sâu, Lan bắt được ít hơn Hà 8 con sâu. Hỏi Lan bắt được bao nhiêu con sâu?

1. Tính:

                                                    

2.  Đặt tính rồi tính:

34 - 9                 84 - 5                 94 - 8                   74 - 7 

3. Hà bắt được 25 con sâu, Lan bắt được ít hơn Hà 8 con sâu. Hỏi Lan bắt được bao nhiêu con sâu?

4. Tìm x:

a) x +6 = 24                                b) x - 12 = 44 

5.

a) Tô màu đỏ vào hình vuông. Tô màu xanh vào phần còn lại của hình tròn.

b) Viết tiếp vào chỗ chấm:

+ Hình................... đặt trên hình……………

+ Hình…………….đặt dưới hình…………

BÀI GIẢI

1.

2.

3.

Tóm tắt:

Bài giải

Số con sâu Lan bắt được là:

24 – 8 = 16 (con)

Đáp số: 16 con.

4. 

\(\eqalign{
& a) \cr
& x + 6 = 24 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 24 - 6 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 18 \cr} \)                           \(\eqalign{
& b) \cr 
& x - 12 = 44 \cr 
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 44 + 12 \cr 
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 56 \cr} \)

5.

a) Tô màu đỏ vào hình vuông. Tô màu xanh vào phần còn lại của hình tròn.

b) Viết tiếp vào chỗ chấm :

+Hình đặt trên đặt trên hình tròn

+Hình tròn đặt dưới hình vuông

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan