Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 105, 106 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Bình chọn:
4.4 trên 159 phiếu

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 105, 106 bài 168 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1. Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông ( xem hình vẽ ). Hãy vẽ đường thẳng đi qua B và song song với cạnh AD.

1. Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông (xem hình vẽ ). Hãy vẽ đường thẳng đi qua B và song song với cạnh AD.

2.

Biết hình chữ nhật ABCD có chu vi bằng chu vi của hình vuông MNPQ. Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước số đo chỉ diện tích của hình vuông MNPQ.

A. 16cm2

B.144 cm2

C .64 cm2

D.60 cm2

3. Chọn 4 điểm thích hợp trên hình vẽ rồi nối để được:

a) Một hình vuông có diện tích là 16cm2

b) Một hình chữ nhật có chu vi 20cm2

4. Cho hình H tạo bởi hình chữ nhật ABCD và hình vuông DEFG.

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) EC = ……….cm;                                                  

    AG = ……….cm.

b) Diện tích hình H là ...... cm2

c) Chu vi hình H là ……… cm.

Bài giải:

1.

Vẽ đường thẳng đi qua B và song song với AD ta được:

2. 

Chọn đáp án B

3.

4.

a) EC = 5cm                                                              

    AG = 9cm.

b) Diện tích hình H là 69 cm2

c) Chu vi hình H là 40cm.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Bài viết liên quan