Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 15 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tâp 1

Bình chọn:
3.4 trên 30 phiếu

1. Tính.

1. Tính.

2. Tổ 1 trồng được 17 cây, tổ 2 trồng được 23 cây. Hỏi hai tổ trồng được tất cả bao nhiêu cây?

3. Dùng bút và thước nối các điểm để có:

a)  Một hình vuông

b) Hai hình tam giác

4. Viết bốn phép cộng có tổng là 50:…..

BÀI GIẢI:

1. 

2. 

Tóm tắt

Tổ 1 trồng: 17 cây

Tổ 2 trồng: 23 cây

Cả 2 tổ trồng:  …. cây?

Bài giải

Số cây hai tổ trồng được tất cả là:

        17 + 23 = 40 (cây)

               Đáp số: 40 cây.

3.

a)  Một hình vuông

b) Hai hình tam giác

4. 26 + 24 = 50;                43 + 7 = 50;

36 + 14 = 50;                    27 + 23 = 50

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan