Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 19 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

Bình chọn:
3 trên 17 phiếu

2. Lớp 2A có 29 học sinh, lớp 2B cũng có 29 học sinh. Hỏi cả hai lớp đó có bao nhiêu học sinh?

1. Tính:

2. Lớp 2A có 29 học sinh, lớp 2B cũng có 29 học sinh. Hỏi cả hai lớp đó có bao nhiêu học sinh ?

3. Số ?

Số hạng

19

59

49

9

Số hạng

16

28

22

69

Tổng

 

 

 

 

4. Viết phép tính theo câu lời giải:

BÀI GIẢI

1.

2.

Tóm tắt

Lớp 2A có       : 29 học sinh

Lớp 2B có        : 29 học sinh

Cả 2 lớp           :.....học sinh?

Bài giải

Số học sinh cả hai lớp có là:

29 + 29 = 58 (học sinh)

Đáp số: 58 học sinh

3. 

Số hạng

19

59

49

9

Số hạng

16

28

22

69

Tổng

35

87

71

78

4.

Độ dài đoạn thẳng AB là:

AI + IB = 19 + 9 = 28 (dm)

Đáp số: 28dm.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan