Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 24, 25 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

1.Tính

1. Tính

                                                                                                           

2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng

17

28

39

47

7

67

Số hạng

6

5

4

7

23

9

Tổng

 

 

 

 

 

 

3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Bình                             : 17 bưu ảnh

Hòa nhiều hơn Bình       : 4 bưu ảnh

Hòa                              : … bưu ảnh?

4. Khoanh vào đặt chữ trước kết quả đúng:

Số hình tứ giác có trong hình bên là:

A. 4

B. 5

C. 6

D. 9 

BÀI GIẢI

1.

                                                           

2. 

Số hạng

17

28

39

47

7

67

Số hạng

6

5

4

7

23

9

Tổng

23

33

43

54

30

76

3.

Tóm tắt:

Bình                          : 17 bưu ảnh

Hòa nhiều hơn Bình    : 4 bưu ảnh

Hòa                           : … bưu ảnh?

Bài giải

Hòa có số bưu ảnh là:

17 + 4 = 21 (bưu ảnh)

Đáp số: 21 bưu ảnh

4. 

Chọn đáp án D. 9

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan