Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 27, 28 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Bình chọn:
3.2 trên 13 phiếu

1.Hộp của An có 8 bút chì màu, hộp của Bình có nhiều hơn hộp của An 4 bút chì màu. Hỏi hộp của Bình có bao nhiêu bút chì màu?

1. Hộp của An có 8 bút chì màu, hộp của Bình có nhiều hơn hộp của An 4 bút chì màu. Hỏi hộp của Bình có bao nhiêu bút chì màu?

 

2. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Đội 1                         : 18 người

Đội 2 nhiều hơn đội     : 2 người

Đội 2                          : … người?

3. Đoạn thẳng AB dài 8cm, đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB 3 cm.

a) Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng – tin – mét ?

b) Vẽ đoạn thẳng CD

4. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

 

Bài giải

1.

Tóm tắt

An                               : 8 bút chì

Bình nhiều hơn An      : 4 bút chì

Bình                             : … bút chì?

Bài giải

Hộp của Bình có số bút chì màu là:

8 + 4 = 12 (bút chì)

Đáp số: 12 bút chì

2.

Tóm tắt

Đội 1                           : 18 người

Đội 2 nhiều hơn đội 1  : 2 người

Đội 2                           :… người?

Bài giải

Đội 2 có số người là:

18 + 2 = 20 (người)

Đáp số: 20 người

3.

Đoạn thẳng AB dài 8cm, đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng AB 3 cm.

a) Đoạn thẳng CD dài là: 8 + 3 = 11(cm)

b) Vẽ đoạn thẳng CD

 

4.

Tóm tắt:

 

Bài giải

Hồng có số nhãn vở là:

12 + 3 = 15 (nhãn vở)

Đáp số: 15 nhãn vở

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan