Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 35 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

Bình chọn:
4.2 trên 57 phiếu

3. Xã Yên Bình có 8545 người, xã Yên Hòa có 9628 người. Hỏi cả hai xã có bao nhiêu người?

1. Đặt tính rồi tính: 

2875 + 3219

46375 + 25408

76564 + 40526

2. Tìm x

a) x – 425 = 625                               b) x – 103 = 99

3. Xã Yên Bình có 8545 người, xã Yên Hòa có 9628 người. Hỏi cả hai xã có bao nhiêu người?

4. Vẽ theo mẫu

Bài giải:

1.

2. 

a) x – 425 = 625

    x          = 625 + 425

    x          = 1050

b) x – 103 = 99

    x          = 99 +103

    x          = 202

3. 

Tóm tắt:

Bài giải

Số người hai xã Yên Hòa và xã Yên Bình có là:

8545 + 9628 = 18173 (người)

Đáp số: 18173 người

4. 

Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Bài viết liên quan