Câu 1, 2, 3, 4 trang 36 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

Bình chọn:
3.7 trên 46 phiếu

2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm là:

1. Đặt tính rồi tính:

62975 - 24138

39700 - 9216

100000 - 9898

2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm là:

- Số lớn nhất có bốn chữ số là: ……………………

- Số bé nhất có bốn chữ số là : ……………………

- Hiệu của hai số này là: ……………………

3. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 2632 kg đường, ngày thứ hai bán được ít hơn ngày thứ nhất 264 kg. Hỏi cả hai ngày bán được bao nhiêu tấn đường?

4. a) Vẽ theo mẫu:

b) Cho biết 4 chấm tạo thành một ô vuông có diện tích 1 cm2 (như hình dưới đây)

Ta có diện tích hình cần vẽ là: ………………………

Bài giải:

1.

2. 

- Số lớn nhất có bốn chữ số là: 9999.

- Số bé nhất có bốn chữ số là : 1000

- Hiệu của hai số này là: 8999

3. Tóm tắt

Bài giải

Số ki-lô-gam đường ngày thứ hai cửa hàng bán được là:

2632 – 264 = 2368 (kg)

Cả hai ngày cửa hàng bán được là:

2632 + 2368 = 5000 (kg)

Đáp số: 5000kg

4. a)

b) 

Nối các điểm như hình sau:

Ta có diện tích hình cần vẽ là: 1  10 = 10 cm2

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Bài viết liên quan