Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 36 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Bình chọn:
3.4 trên 10 phiếu

1.Viết vào ô trống (theo mẫu):

1. Viết vào ô trống (theo mẫu):

2. Tính (theo mẫu):

1kg + 2kg = 3kg

16kg + 10kg = …..

27kg + 8kg = …..

30kg – 20kg = …..

26kg – 14 kg = …..

10kg – 4kg = …..

3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

4. Số

 Quả dưa cân nặng ...... kg.

BÀI GIẢI

1.

 

2. 

1kg + 2kg = 3kg

16kg + 10kg = 26kg

27kg + 8kg = 35kg

30kg – 20kg = 10kg

26kg – 14 kg = 12kg

10kg – 4kg = 6kg

3. 

Tóm tắt

Bài giải

Số ki – lô – gam có trong hai bao là:

50 + 30 = 80 (kg)

Đáp số: 80 kg.

4. 

Quả dưa cân nặng 4 kg.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan