Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 40, 41 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu

1.Tính

1. Tính

2. Đặt tính rồi tính:

  

3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

 

4. Tô màu quả bóng ghi phép tính có kết quả là 45:

 

BÀI GIẢI

1. 

                                                      

2. 

                                                                            

3. 

Tóm tắt

 

Bài giải

Số ki – lô – gam gạo và ngô có trong hai bao là:

46 + 36 = 82 (kg)

Đáp số: 82 trang

4. 

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan