Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 46 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Bình chọn:
3.3 trên 12 phiếu

1.Đọc, viết (theo mẫu):

1.Đọc, viết (theo mẫu):

 

2. Tính (theo mẫu):

a)  \(\eqalign{ & 9l + 5l = 14l\,\,  \cr & 16l + 6l = ....\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2l + 2l + 2l = ..... \cr} \)

b) \(\eqalign{ & 17l - 10l = .....\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,20l - 10l = .....  \cr & \,6l - 2l - 2l = .... \cr} \)

3. Một cửa hàng lần đầu bán được 16l nước mắm, lần sau bán được 25l nước nắm. Hỏi cả hai lần cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít nước mắm?

 

4. Viết (theo mẫu):

BÀI GIẢI

1.

 

2. 

\(\eqalign{
& a)\,\,\,\,9l + 5l = 14l\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,16l + 6l = 22l\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,2l + 2l + 2l = 6l \cr} \)

\(\eqalign{
& b)\,\,\,17l - 10l = 7l\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,20l - 10l = 10l \cr
& \,\,\,\,\,\,\,6l - 2l - 2l = 2l \cr} \)

3.

Bài giải

Cả hai lần cửa hàng bán được số nước mắm là:

16 + 25 = 41 (l)

Đáp số: 41l

4. 

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan