Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 47 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1

Bình chọn:
4 trên 274 phiếu

1. Dùng e ke để kiểm tra rồi khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

1. Dùng e ke để kiểm tra rồi khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong các hình trên, hình vẽ hai đường thẳng vuông góc với nhau là:

 A. Hình 4

 B. Hình 3

 C. Hình 2

 D. Hình 1

2. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật ABCD là:.............

3. Dùng e ke để kiểm tra viết tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau có trong mỗi hình sau vào chỗ chấm:

a)

...............

b) 

................

4. Viết vào chỗ chấm:

a) Các cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau trong hình trên là:.....

b) Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình trên là:.....

Bài giải:

1. Chọn đáp án D. Hình 1

2. 

Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật ABCD là:

Cặp cạnh AB và AD vuông góc với nhau                                           

Cặp cạnh BA và BC vuông góc với nhau

Cặp cạnh CB và CD vuông góc với nhau

Cặp cạnh DA và DC vuông góc với nhau 

3.

a)

Cặp cạnh AB và AE vuông góc với nhau

Cặp cạnh ED và EA vuông góc với nhau

b)

Cặp cạnh HI và HG vuông góc với nhau.

Cặp cạnh GE và GH vuông góc với nhau.

4. 

a) Các cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau trong hình trên là:cạnh AD cắt cạnh AB

b) Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình trên là: cạnh DA vuông góc với cạnh DC ; cạnh CB vuông góc với cạnh CD.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Bài viết liên quan