Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 54 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Bình chọn:
3.5 trên 32 phiếu

1.Tính:

1. Tính:

 

2. Mẹ có 3 chục quả cam, mẹ biếu bà 12 quả cam. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả cam?

3. Tìm x:

a) x + 4 = 40              b) 12 + x = 60              c) x + 15 = 30 

4. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Hiệu của 90 và số liền sau của 60 là:

A.30

B.29

C.31

D.39

BÀI GIẢI

1.

  

2.

Tóm tắt

Mẹ có              : 3 chục quả cam

Mẹ biếu           : 12 quả cam

Mẹ con            :….. quả cam?

Bài giải

3 chục = 30

Số quả cam mẹ còn lại là:

30 – 12 = 18 (quả).

Đáp số: 18 quả

3. 

a) 

\(\eqalign{
& x + 4 = 40 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 40 - 4 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 36 \cr} \)

b)

\(\eqalign{
& 12 + x = 60 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,x = 60 - 12 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,x = 48 \cr} \)

c)

\(\eqalign{
& x + 15 = 30 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 30 - 15 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 15 \cr} \)                                              

4. 

Hiệu của 90 và số liền sau của 60 là:

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan