Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 56 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Bình chọn:
3.6 trên 17 phiếu

1.Tính:

1.Tính:

                                                                 

2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

31 và 3              81 và 8            21 và 7              61 và 9                                                                                  

3. Mỹ hái được 61 quả mơ, Mỹ đã ăn 8 quả mơ. Hỏi Mỹ còn lại bao nhiêu quả mơ?

4. Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại điểm ....

b) Đoạn thẳng AM cắt đoạn thẳng MB tại điểm ....

BÀI GIẢI

1.

                                                                 

2. 

   

3.

Tóm tắt

Mỹ có                   : 61 quả mơ

Mỹ ăn hết            : 8 quả mơ

Mỹ                         :….quả mơ?

Bài giải

Mỹ còn lại số quả mơ là:

61 – 8 = 53 (quả)

Đáp số: 53 quả.

4.

a) Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại điểm O

b) Đoạn thẳng AM cắt đoạn thẳng MB tại điểm M

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan