Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 59 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu

1.Tính nhẩm:

1.Tính nhẩm:

a)

\(\eqalign{
& 8 + 4 = ..... \cr
& 4 + 8 = ..... \cr
& 12 - 8 = ..... \cr
& 12 - 4 = ..... \cr} \)                             \(\eqalign{
& 5 + 7 = ..... \cr 
& 7 + 5 = ..... \cr 
& 12 - 5 = ..... \cr 
& 12 - 7 = ..... \cr} \)

\(\eqalign{
& 9 + 3 = ..... \cr
& 3 + 9 = ..... \cr
& 12 - 9 = ..... \cr
& 12 - 3 = ..... \cr} \)                              \(\eqalign{
& 6 + 6 = ..... \cr 
& 12 - 6 = ..... \cr 
& 10 + 2 = ..... \cr 
& 12 - 2 = ..... \cr} \)

b)

\(\eqalign{
& 12 - 2 - 3 = ..... \cr
& 12 - 5 = ..... \cr} \)                       \(\eqalign{
& 12 - 2 - 7 = ..... \cr 
& 12 - 9 = ..... \cr} \)

\(\eqalign{
& 12 - 2 - 4 = ..... \cr
& 12 - 6 = ..... \cr} \)                                             

2. Tính:

                                                   

3. Có 12 quả trứng, trong đó có 8 quả trứng gà, còn lại là trứng vịt . Hỏi có mấy quả trứng vịt.

4. Số?

BÀI GIẢI

1.

a)

\(\eqalign{
& 8 + 4 = 12 \cr 
& 4 + 8 = 12 \cr 
& 12 - 8 = 4 \cr 
& 12 - 4 = 8 \cr} \)                             \(\eqalign{
& 5 + 7 = 12 \cr 
& 7 + 5 = 12 \cr 
& 12 - 5 = 7 \cr 
& 12 - 7 = 5 \cr} \)

\(\eqalign{
& 9 + 3 = 12 \cr 
& 3 + 9 = 12 \cr 
& 12 - 9 = 3 \cr 
& 12 - 3 = 9 \cr} \)                              \(\eqalign{
& 6 + 6 = 12 \cr 
& 12 - 6 = 6 \cr 
& 10 + 2 = 12 \cr 
& 12 - 2 = 10 \cr} \)

b)

\(\eqalign{
& 12 - 2 - 3 = 7 \cr 
& 12 - 5 = 7 \cr} \)                       \(\eqalign{
& 12 - 2 - 7 = 3 \cr 
& 12 - 9 = 3 \cr} \)

\(\eqalign{
& 12 - 2 - 4 = 6 \cr 
& 12 - 6 = 6 \cr} \)                 

2. 

                                                   

3. 

Tóm tắt

Có tất cả: 12 quả trứng

Trứng gà: 8 quả

Trứng vịt: ….quả?

Bài giải

Số quả trứng vịt có là:

12 – 8 = 4 (quả)

Đáp số: 4 quả

4. 

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan