Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 70, 71, 72: Khối trụ, khối cầu - Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3 trên 4 phiếu

Đánh dấu (✔) vào vật có dạng khối trụ. Đánh dấu (✔) vào vật có dạng khối cầu. Nối (theo mẫu). Tô màu.

Câu 1 trang 70, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Đánh dấu (✔) vào vật có dạng khối trụ.

Lời giải:


Câu 2 trang 70, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Đánh dấu (✔) vào vật có dạng khối cầu.

Lời giải:


Câu 3 trang 71, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Nối (theo mẫu).

Lời giải:


Câu 4 trang 72, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Tô màu.

Khối cầu: màu đỏ.

Khối trụ: màu xanh

Khối hộp chữ nhật: màu vàng.

Khối lập phương: màu nâu.

Lời giải:

Học sinh tự tô màu

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan