Câu 1, 2, 3, 4 trang 85 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1

Bình chọn:
4.4 trên 144 phiếu

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 7,2m và có diện tích bằng diện tích một cái sân hình vuông cạnh 12m. Tính chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật đó.

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính

864 : 2,4                   9 : 0,25                      108 : 22,5

2. Tìm x

a) \(x \times 4,5 = 72\)

b) \(15:x = 0,85 + 0,35\)

3. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 7,2m và có diện tích bằng diện tích một cái sân hình vuông cạnh 12m. Tính chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật đó.

4. Tìm ba giá trị số của x sao cho: 5,5 < x < 5,52

Đáp án

1. Đặt tính rồi tính

            

2. Tìm x

a) 

\(\eqalign{
& x \times 4,5 = 72 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 72:4,5 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 16 \cr} \)

b) 

\(\eqalign{
& 15:x = 0,85 + 0,35 \cr
& 15:x = 1,2 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,x = 15:1,2 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,x = 12,5 \cr} \)

3. 

Bài giải

Diện tích cái sân hình vuông hay diện tích mảnh vườn hình chữ nhật :

12 x 12 = 144 (m2)

Chiều dài hình chữ nhật là:

144 : 7,2 = 20 (m)

Đáp số: 20m

4. Tìm ba giá trị số của x sao cho: 5,5 < x < 5,52

Giá trị thích hợp là:

x = 5,501; 5,502; 5,503

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 5 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan