Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 9 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Bình chọn:
4.2 trên 367 phiếu

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 9 bài 91 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 21. Viết số hoặc chữ thích hợp vào ô trống:

1. Viết số hoặc chữ thích hợp vào ô trống:

Đọc

Viết

Bốn trăm hai mươi lăm ki – lô – mét vuông

 

Hai nghìn không trăm chín mươi ki – lô – mét vuông

 

 

921km2

 

324 000 km2

 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

9m2             = …..dm2                       600dm2  = …m2

4m225dm2    = …. dm2                     500cm2   =….dm2

3km2           = ……….. m2             5 000 000m2 = …..km2

3. Người ta xây khu công nghiệp trên một khu đất hình chữ nhật  có chiều dài 5 km và chiều rộng 2km. Hỏi diện tích của khu công nghiệp đó bằng bao nhiêu ki – lô – mét vuông?

4. Đánh dấu ( ) vào ô trống đặt dưới số đo thích hợp để chỉ:

a) Diện tích của một trang sách Toán 4 khoảng:

b) Diện tích của Thủ đô Hà Nội (theo số liệu năm 2011) khoảng:

Bài giải

1. 

Đọc

Viết

Bốn trăm hai mươi lăm ki – lô – mét vuông

425 km2

Hai nghìn không trăm chín mươi ki – lô – mét vuông

2090km2

Chín trăm hai mươi mốt ki – lô – mét vuông

921km2

Ba trăm hai mươi tư nghìn ki – lô – mét vuông

324 000 km2

2. 

9m2            = 900dm2                        600dm2  = 6m2

4m225dm2  = 425 dm2                        500cm2   =5dm2

3km2           = 3 000 000 m2            5 000 000m2 = 5 km2

3. 

Tóm tắt:

S = a × b = ?

Bài giải

Diện tích khu công nghiệp là:

5 × 2 = 10 (km2)

Đáp số: 10 km2

4.

a)

 

b)

 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Bài viết liên quan