Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 90 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2

Bình chọn:
4.1 trên 311 phiếu

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 90 bài 151 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. 1. Tính

1. Tính

a.

b.  \({{12} \over {19}} - {7 \over {19}}\) = 

\({9 \over {14}} - {2 \over 7}\) = 

\(2 - {3 \over 4}\) = 

c.  \(5 - 1,5 - 1{1 \over 2}\) = 

2. Tìm x :

a.  \(x + 4,72 = 9,18\)

b.  \(x - {2 \over 3} = {1 \over 2}\)

c. \(9,5 – x = 2,7\)

d. \({4 \over 7} + x = 2\)

3. Một xã có 485,3ha đất trồng lúa. Diện tích đất trồng hoa ít hơn diện tích đất trồng lúa là 289,6hs. Tính tổng diện tích đất trồng lúa và đất trồng hoa của xã đó.

4. Tính bằng hai cách khác nhau :

72,54 – (30,5 + 14,04)

Bài giải

1.

a.

b. \({{12} \over {19}} - {7 \over {19}} = {{12 - 7} \over {19}} = {5 \over {19}}\) 

 \({9 \over {14}} - {2 \over 7} = {{9 - 2 \times 2} \over {14}} = {5 \over {14}}\)

 \(2 - {3 \over 4} = {{2 \times 4 - 3} \over 4} = {5 \over 4}\)

c. \(5 - 1,5 - 1{1 \over 2} = 5 - 1,5 - 1,5 = 3,5 - 1,5 = 2\) 

2.

a. x + 4,72 = 9,18

               x = 9,18 – 4,72

               x = 4,46

b.

\(\eqalign{
& x - {2 \over 3} = {1 \over 2} \cr
& x = {1 \over 2} + {2 \over 3} \cr
& x = {7 \over 6} = 1{1 \over 6} \cr} \)

 c. 9,5 – x = 2,7

               x = 9,5 – 2,7

               x = 6,8

d.  

\(\eqalign{
& {4 \over 7} + x = 2 \cr
& x = 2 - {4 \over 7} \cr
& x = {{10} \over 7} \cr} \)

3.

Tóm tắt

Bài giải

Diện tích trồng hoa là :

485,3 – 289,6 = 195,7 (ha)

Diện tích đất trồng hoa và trồng lúa là :

485,3 + 195,7 = 681 (ha)

Đáp số : 681 ha

4.

72,54 – (30,5 + 14,04)

Cách 1:

72,54 – (30,5 + 14,04)

= 72,54 – 44,54

= 28

Cách 2 :

72,54 – (30,5 + 14,04)

= 72,54 – 14,04 – 30,5

= 68,5 – 30,5

= 28 

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 5 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan