Câu 1, 2, 3, 4 trang 96 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1

Bình chọn:
4 trên 144 phiếu

Số học sinh giỏi của một trường tiểu học là 256 em và chiếm 51,2% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh?

Đề bài

1. Số học sinh giỏi của một trường tiểu học là 256 em và chiếm 51,2% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh?

2. Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy có 44 sản phẩm không đạt chuẩn và chiếm 5,5% tổng sản phẩm. Tính tổng số sản phẩm.

3. Một cánh đồng ngô có 9ha trồng ngô. Tính nhẩm diện tích cánh đồng nếu diện tích trồng ngô lần lượt chiếm 10%, 20%, 50%  diện tích cánh đồng.

Dựa vào kết quả tính nhẩm, nối tỉ số phần trăm với số hec-ta tương ứng

 

4. Hình vẽ dưới đây biểu thị một sân trường và phần trồng hoa trên đó.

Biết rằng diện tích trồng hoa bằng 250m2 và chiếm 10% diện tích sân trường. Hãy tính diện tích sân trường.

 

Đáp án

1. 

Bài giải

Số học sinh của toàn trường tiểu học là:

\({{256 \times 100} \over {51,2}} = 500\) (học sinh)

Đáp số: 500 học sinh

2. 

Bài giải

Tổng sản phẩm nhà máy là:

\({{44 \times 100} \over {5,5}} = 800\) (sản phẩm)

Đáp số: 800 sản phẩm

3. 

Bài giải

Dựa vào kết quả tính nhẩm, nối tỉ số phần trăm với số hec-ta tương ứng

 

4. 

Bài giải

Diện tích sân trường là:

\({{250 \times 100} \over {10}} = 2500\) (m2)

Đáp số: 2500m2

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 5 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan