Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 98 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2

Bình chọn:
4 trên 319 phiếu

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 98 bài 157 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. 1. Viết (theo mẫu)

1. Viết (theo mẫu) :

Tỉ số phần trăm của :

a. 2 và 5 là : 2 : 5 = 0,4 = 40%

b. 4 và 5 là :

c. 15 và 12 là :

d. 5,76 và 4,8 là :

e. 10 và 6 là :

g. 1 và \({5 \over 6}\) là :

Chú ý : Nếu tỉ số phần trăm của hai số là số thập phân thì chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân.

2. Tính :

a. 32,5% + 19,8% =

b. 100% - 78,2% =

c. 100% + 28,4% - 36,7% =

3. Một trường tiểu học có 280 học sinh trai và 350 học sinh gái. Hỏi :

a. Số học sinh trai bằng bao nhiêu phần trăm số học sinh gái ?

b. Số học sinh gái bằng bao nhiêu phần trăm số học sinh trai ?

4. Theo kế hoạch một tổ sản xuất phải làm 520 sản phẩm, đến nay tổ đó đã làm được 65% số sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch tổ sản xuất còn phải làm bao nhiêu sản phẩm nữa ?

Bài giải

1.

Tỉ số phần trăm của :

a. 2 và 5 là 2 : 5 = 0,4 = 40%

b. 4 và 5 là 4 : 5 = 0,8 = 80%

c. 15 và 12 là : 15 : 12 = 1,25 = 125%

d. 5,76 và 4,8 là 5,76 : 4,8 = 1,2 = 120%

e. 10 và 6 là 10 : 6 = 1,67 = 167%

(Do phép chia có dư nên ta lấy hai chữ số ở phần thập phân theo chú ý)

g. 1 và \({5 \over 6}\) là  \(1:{5 \over 6} = {6 \over 5} = 1,2 = 120\% \)

2.

a. 32,5% + 19,8% = (32,5 + 19,8)% = 52,3%

b. 100% - 78,2% = (100 – 78,2)% = 21,8%

c. 100% + 28,4% - 36,7% = (100 + 28,4 – 36,7)% = 91,7%

3.

Bài giải

a. Tỉ số phần trăm học sinh trai so với học sinh gái là :

 \({{280} \over {350}} \times 100\%  = 80\% \)

b. Tỉ số phần trăm học sinh gái so với học sinh trai là :

 \({{350} \over {280}} \times 100\%  = 125\% \)

Đáp số : a. 80% ; b. 125%

4.

Bài giải

Số sản phẩm tổ sản xuất làm được đến nay :

\({{520 \times 65} \over {100}} = 338\) (sản phẩm)

Số sản phẩm tổ sản xuất còn phải làm là :

 520 – 338 = 182 (sản phẩm)

Đáp số : 182 sản phẩm

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 5 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan