Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3 trang 103, 104: Thu thập, phân loại, kiểm đếm - Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.1 trên 13 phiếu

Tìm hiểu về các dụng cụ thể thao. Tìm hiểu về các bạn trong lớp em. Tìm hiểu về phương tiện đi học của học sinh tổ em?

Câu 1 trang 103

Câu hỏi:

Tìm hiểu về các dụng cụ thể thao.

a) Thu thập

Dưới đây là các dụng cụ thể thao trong tủ một lớp học.

b) Phân loại

Có ...... loại dụng cụ (quả cầu, quả bóng và sợi dây)

c) Kiểm đếm

Có ...... quả bóng.

Có ...... sợi dây.

Có ...... quả cầu.

Lời giải:

b) Phân loại

Có 3 loại dụng cụ (quả cầu, quả bóng và sợi dây)

c) Kiểm đếm

Có 3 quả bóng.

Có 6 sợi dây.

Có 4 quả cầu.

Câu 2 trang 104

Câu hỏi:

Tìm hiểu về các bạn trong lớp em.

a) Thu thập

Quan sát các học sinh trong lớp học của em.

b) Phân loại

Theo giới tính, lớp em gồm các bạn nam và các bạn nữ.

c) Kiểm đếm

Có ..... bạn nam.

Có ..... bạn nữ.

Lời giải:

Ví dụ: Có 25 bạn nam.

           Có 15 bạn nữ.

Câu 3 trang 104

Câu hỏi:

Tìm hiểu về phương tiện đi học của học sinh tổ em?

a) Thu thập

Trao đổi trong tổ để biết mỗi bạn đến trường bằng phương tiện nào.

b) Phân loại

Các bạn tổ em đến trường bằng ...... loại phương tiện: đi bộ, xe đạp, xe máy và các phương tiện khác (xe buýt, xe ô tô ....).

c) Kiểm đếm

Có ..... bạn đi bộ.

Có ..... bạn đi xe đạp (tự đi hoặc người thân chở).

Có ..... bạn đi xe máy (người thân chở).

Có ..... bạn đi bằng phương tiện khác.

Lời giải:

Ví dụ:

Phân loại

Các bạn tổ em đến trường bằng 3 loại phương tiện: xe đạp, xe máy và các phương tiện khác (xe buýt, xe ô tô ....).

Kiểm đếm

Có 0 bạn đi bộ.

Có 2 bạn đi xe đạp (tự đi hoặc người thân chở).

Có 6 bạn đi xe máy (người thân chở).

Có 2 bạn đi bằng phương tiện khác.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan