Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3 trang 107 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

Bình chọn:
4.3 trên 216 phiếu

Tính diện tích hình tam giác vuông (theo công thức)

1. Viết số đo thích hợp vào ô trống

Độ dài đáy hình tam giác

13 cm

32 dm

4,7 m

\({2 \over 3}m\)

Chiều cao hình tam giác

7 cm

40 dm

3,2 m

\({3 \over 4}m\)

Diện tích hình tam giác

 

 

 

 

2. Tính diện tích hình tam giác vuông (theo công thức)

Diện tích hình tam giác vuông BAC là:

S  = AB x AC : 2

(AB và AC có cùng một đơn vị đo)

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp 

a)

 

Diện tích hình tam giác vuông BAC là: ................

b)

Diện tích hình tam giác vuông DEG là: ...................

3. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

Cho hình bình hành MNPQ có đáy QP = 5cm và chiều cao MH = 3cm

Diện tích hình tam giác MQP là: ............

Diện tích hình tam giác MNP là: ............

Bài giải

1. Viết số đo thích hợp vào ô trống

Độ dài đáy hình tam giác

13 cm

32 dm

4,7 m

\({2 \over 3}m\)       

Chiều cao hình tam giác

7 cm

40 dm

3,2 m

\({3 \over 4}m\) 

Diện tích hình tam giác

45,5 cm2

640 dm2

7,52 m2

\({1 \over 4}{m^2}\)       

2. Tính diện tích hình tam giác vuông (theo công thức) 

a)

Diện tích hình tam giác vuông BAC là: 3 x 4 : 2 = 6 (cm2)

b)

Diện tích hình tam giác vuông DEG là: 5 x 4 : 2 = 10 (cm2)

3. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

Cho hình bình hành MNPQ có đáy QP = 5cm và chiều cao MH = 3cm

Diện tích hình tam giác MQP là:

5 x 3 : 2 = 7,5 (cm2)

Diện tích hình tam giác MNP bằng diện tích hình tam giác MQP vì chúng có hai đáy bằng nhau (MN = PQ) và hai chiều cao bằng nhau (là chiều cao hình bình hành MH = 3cm)

Do đó, diện tích hình tam giác MNP là 7,5 cm2

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 5 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan