Giảm giá 50% tất cả các khóa học các lớp trên Tuyensinh247.com
Xem ngay

Bắt đầu sau: 1 ngày

Câu 1, 2, 3 trang 12 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Bình chọn:
3.5 trên 22 phiếu

Giải câu 1, 2, 3 trang 11 bài 94 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 21. Đánh dấu ( ) vào ô trống đặt dưới hình có diện tích bé hơn 20cm2:

1. Đánh dấu (x) vào ô trống đặt dưới hình có diện tích bé hơn 20cm2:

Hình có diện tích bé hơn 20cm2 là:

2. Viết tiếp vào ô trống:

Hình bình hành

Độ dài đáy

Chiều cao

Diện tích

9cm

12cm

 

15dm

12dm

 

27m

14m

 

3. Một mảnh bìa hình bình hành có độ dài đáy là 1 cm và chiều cao là 7 cm. Tính diện tích mảnh bìa đó.

Bài giải

1.

2. 

Hình bình hành

Độ dài đáy

Chiều cao

Diện tích

9cm

12cm

108cm2

15dm

12dm

180dm2

27m

14m

378m2

3. 

Tóm tắt:

S = a × h = ?

a là độ dài đáy

h là chiều cao

Bài giải

Diện tích mảnh bìa hình bình hành là:

S = a × b = 14 × 7 = 98 (cm2)

Đáp số: 98 cm2

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Bài viết liên quan