Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3 trang 27 Vở bài tập (SBT) Toán 5 tập 2

Bình chọn:
4 trên 935 phiếu

1. Viết số đo thích hợp vào ô trống

1. Viết số đo thích hợp vào ô trống :

Cạnh của hình lập phương

2m

1m 5cm

\({2 \over 5}dm\) 

Diện tích xung quanh của hình lập phương

 

 

 

Diện tích toàn phần của hình lập phương

 

 

 

2. Người ta làm một cái hộp không nắp bằng bìa cứng dạng hình lập phương có cạnh 1,5dm. Hỏi diện tích bìa cần dùng để làm hộp bằng bao nhiều đề-xi-mét-vuông (không tính mép dán) ?

3. Diện tích toàn phần của hình lập phương thứ nhất là 54cm2, diện tích toàn phần của hình lập phương thứ hai là 216cm2. Hỏi cạnh của hình lập phương thứ hai dài gấp mấy lần cạnh của hình lập phương thứ nhất ?

Bài giải:

1.

Diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh 2m là:

(2 ⨯ 2) ⨯ 4 = 16m2

Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2m là :

(2 ⨯ 2) ⨯ 6 = 24m2

Diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh 1m 5cm là :

1m 5cm = 1,05m

(1,05 ⨯ 1,05) ⨯ 4 = 4,41m2

Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1m 5cm là :

(1,05 ⨯ 1,05) ⨯ 6 = 6,615m2

Diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh \({2 \over 5}dm\) là :

 \(\left( {{2 \over 5} \times {2 \over 5}} \right) \times 4 = {{16} \over {25}}d{m^2}\)

Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh \({2 \over 5}dm\) là :

 \(\left( {{2 \over 5} \times {2 \over 5}} \right) \times 6 = {{24} \over {25}}d{m^2}\)

Cạnh của hình lập phương

2m

1m 5cm

 \({2 \over 5}dm\)

Diện tích xung quanh của hình lập phương

16m2

4,41m2

\({{16} \over {25}}d{m^2}\) 

Diện tích toàn phần của hình lập phương

24m2

6,615m2

\({{24} \over {25}}d{m^2}\) 

2.

Bài giải

Diện tích một mặt của hình lập phương :

(1,5 ⨯ 1,5) = 2,25 (dm2)

Diện tích bìa phải dùng để làm hộp là :

2,25 ⨯ 5 = 11,25 (dm2)

(Vì hộp không nắp nên hộp có 5 mặt)

Đáp số : 11,25dm2

3.

Bài giải

Diện tích một mặt hình lập phương :

54 : 6 = 9 (cm2)

Cạnh hình lập phương thứ nhất là 3 cm vì:

3 x 3 = 9 (cm2)

Diện tích một mặt hình lập phương :

216 : 6 = 36 (cm2)

Cạnh hình lập phương thứ hai là 6 cm vì:

6 x 6 = 36 (cm2)

Cạnh của hình lập phương thứ hai gấp cạnh hình lập phương thứ nhất số lần là:

6 : 3 = 2 (lần)

Đáp số : 2 lần

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 5 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan