Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3 trang 51 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 1

Bình chọn:
3.9 trên 365 phiếu

1. Vẽ đường thẳng AB đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng CD:

1. Vẽ đường thẳng AB đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng CD:

2. Vẽ

a) Đường cao AH của hình tam giác ABC;  tam giác DEG

b) Đường cao EI của hình tam giác MNP

c) Đường cao PK của hình

3. a) Trong hình chữ nhật ABCD (hình bên).

Hãy vẽ đường thẳng đi qua điểm E và vuông góc với cạnh DC, cắt cạnh DC, tại điểm G.

b) Các hình chữ nhật có trong hình vừa vẽ là: .........

Bài giải:

1.

2. Vẽ

a) Đường cao AH của hình tam giác ABC;  tam giác DEG

b) Đường cao EI của hình tam giác MNP

c) Đường cao PK của hình

 

3.

a) Hãy vẽ đường thẳng đi qua điểm E và vuông góc với cạnh DC, cắt cạnh DC, tại điểm G.

b) Các hình chữ nhật có trong hình vừa vẽ là: AEGD, EBCG.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Bài viết liên quan