Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3 trang 53 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

Bình chọn:
4.2 trên 86 phiếu

1. a) Vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài 5 cm, chiều rộng 3 cm.

1. a) Vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài 5 cm, chiều rộng 3 cm. 

b) Tính chu vi hình chữ nhật ABCD. 

2. a) Vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài 4 cm, chiều rộng 3 cm. Sau đó nối đỉnh A với đỉnh C, đỉnh B, đỉnh D.

b) Đo chiều dài đoạn thẳng

AC, BD rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:

- AC = …………… cm

- BD = …………… cm                                                          

c) Nhận xét:

Độ dài AC ………….độ dài BD

(AC, BD là hai đường chéo của hình chữ nhật)

3. Vẽ các hình chữ nhật tạo thành chữ HỌC TỐT (theo mẫu), rồi tô màu cho chữ đó:

Bài giải:

1. a) Vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài 5 cm, chiều rộng 3 cm.

                          

b) Tính chu vi hình chữ nhật ABCD.

P = (a + b) × 2 = (5 + 3 ) × 2 = 8 × 2 = 16 (cm) 

2. a) Vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài 4 cm, chiều rộng 3 cm. Sau đó nối đỉnh A với đỉnh C, đỉnh B, đỉnh D.

b) Đo chiều dài đoạn thẳng

AC, BD rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:

- AC = 5 cm

- BD = 5 cm                                                                             

c) Nhận xét:

Độ dài AC = độ dài BD

(AC, BD là hai đường chéo của hình chữ nhật)

3.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Bài viết liên quan