Câu 1, 2, 3 trang 55 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2

Bình chọn:
4.1 trên 170 phiếu

Giải câu 1, 2, 3 trang 55 bài 126 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập. 2. Một tuần lễ Mai học ở lớp 25 tiết, mỗi tiết 40 phút. Hỏi trong 2 tuần lễ Mai học ở lớp bao nhiêu thời gian ?

1. Tính :

5 giờ 4 phút x 6

4,3 giờ x 4

3 phút 5 giây x 7

2 giờ 23 phút x 5

2,5 phút x 6

2. Một tuần lễ Mai học ở lớp 25 tiết, mỗi tiết 40 phút. Hỏi trong 2 tuần lễ Mai học ở lớp bao nhiêu thời gian ?

3. Một máy đóng đồ hộp cứ 5 phút thì đóng được 60 hộp. Hỏi phải mất bao nhiêu thời gian để máy đó đóng được 12000 hộp ?

Bài giải

1.

2.

Bài giải

Số tiết Mai học trong 2 tuần là :

25 ⨯ 2 = 50 (tiết)

Thời gian Mai học trong 50 tiết là :

50 ⨯ 40 = 2000 (phút)

2000 phút = 33 giờ 20 phút

Đáp số : 33 giờ 20 phút

3.

Tóm tắt

5 phút ⟶ Máy đóng 60 hộp

? phút ⟶ Máy đóng 12000 hộp

Bài giải

Thời gian máy đóng 1 hộp là :

 \(5:60 = {1 \over {12}}\) (phút)

Thời gian máy đóng 12000 hộp là :

\({1 \over {12}} \times 12000 = 1000\) (phút)

1000 phút = 16 giờ 40 phút

Đáp số : 16 giờ 40 phút

 Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Toán 5 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan