Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3 trang 57 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Bình chọn:
3.9 trên 161 phiếu

Giải câu 1, 2, 3 trang 57 bài 134 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. 1. Đánh dấu (x) vào ô trống đặt dưới hình thoi có diện tích bé hơn 20cm2

1. Đánh dấu (x) vào ô trống đặt dưới hình thoi có diện tích bé hơn \(20cm^2\)

2. Viết vào ô trống

Hình thoi

(1)

(2)

(3)

Đường chéo

12cm

16dm

20m

Đường chéo

7cm

27dm

5m

Diện tích

 

 

 

3. Một mảnh bìa hình thoi có độ dài đường chéo là 10cm và 24cm. Tính diện tích mảnh bìa đó:

Bài giải

1.

2.

Hình thoi

(1)

(2)

(3)

Đường chéo

12cm

16dm

20m

Đường chéo

7cm

27dm

5m

Diện tích

42cm2

216cm2

50m2

3. Tóm tắt

SHình thoi = \({{m \times n} \over 2}\);

AC = m;

BD = n

Bài giải

Diện tích của mảnh bìa là:

\({{10 \times 24} \over 2} = 120\) cm2

Đáp số: 120 cm2

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Bài viết liên quan