Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3 trang 67 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Bình chọn:
4.2 trên 352 phiếu

2. Khối lớp Bốn có 340 học sinh. Khối lớp Ba có 280 học sinh. Mỗi học sinh mua 9 quyển vở. Hỏi khối lớp Bốn mua nhiều hơn khối lớp Ba bao nhiêu quyển vở?(giải bằng hai cách)

1. Tính

a) 645 × (30 – 6 ) = ……………

                           = ……………

                           = ……………

 278 × (50 – 9) = ……………

                        = ……………

                        = ……………

b) 137 × 13 - 137 × 3 = ……………

                                  = ……………

                                  = ……………

    538 × 12 - 538 × 2 = ……………

                                  = ……………

                                  = ……………

2. Khối lớp Bốn có 340 học sinh. Khối lớp Ba có 280 học sinh. Mỗi học sinh mua 9 quyển vở. Hỏi khối lớp Bốn mua nhiều hơn khối lớp Ba bao nhiêu quyển vở? (giải bằng hai cách)

3. Một ô tô chở được 50 bao gạo, một toa xe lửa chở được 480 bao gạo, mỗi bao gạo cân nặng 50kg, hỏi một toa xe lửa chở nhiều hơn một ô tô bao nhiêu tạ gạo?

Bài giảng:

1. Tính

a) 645 × (30 – 6 ) = 645 × 30 - 645 × 6

                            = 19350 – 3870

                            = 15480

 278 × (50 – 9) = 278 × 50 – 278 × 9

                       = 13900 – 2502

                       = 11398

b) 137 × 13 - 137 × 3 = 137 × (13 – 3 )

                                = 137 × 10

                                = 1370

    538 × 12 - 538 × 2 = 538 × (12 – 2 )

                                = 538 × 10

                                = 5380

2.

Tóm tắt:

Cách 1:

Bài giải

Số quyển vở khối lớp Bốn mua là:

340x 9 = 3060 (quyển vở)

Số quyển vở khối lớp Ba mua là:

280x 9 = 2520 (quyển vở)

Số quyển vở khối lớp Bốn mua nhiều hơn khối lớp Ba là:

3060 – 2520 = 540 (quyển vở)

Đáp số: 540 quyển vở

Cách 2:

Số học sinh khối lớp Bốn nhiều hơn khối lớp Ba là:

340 – 280 = 60 (học sinh)

Số quyển vở khối lớp Bốn mua nhiều hơn khối lớp Ba là:

9 x 60 = 540 (quyển vở)

Đáp số: 540 quyển vở

3.

Tóm tắt:

Bài giải

Số tạ gạo một toa xe lửa chở nhiều hơn một ô tô là:

(480 – 50 ) x 50 = 21500 (kg)

                          = 215 (tạ)

Đáp số : 215 tạ

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Bài viết liên quan