Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3 trang 72: Lít - Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đánh dấu (✔) vào các hộp sữa đựng ít hơn 1 l. Có một bình đựng 3 l nước và một chai 1 l không có nước. Người ta đổ nước từ bình vào đầy chai. Hỏi trong bình còn lại bao nhiêu lít nước. Bình tưới nước của em đựng được 2 l nước. Bình tưới của ba đựng được nhiều hơn bình tưới của em 3 l nước. Hỏi bình tưới của ba đựng được bao nhiêu l nước?

Câu 1 trang 72

Câu hỏi:

Đánh dấu (✔) vào các hộp sữa đựng ít hơn 1 l.

Lời giải:

Câu 2 trang 72

Câu hỏi:

Lời giải:

Tóm tắt

Bình:               3 lít

Đổ vào chai:    1 lít

Còn lại:         .... lít?

Bài giải

Trong bình còn lại số lít nước là

3 – 1 = 2 (lít)

Đáp số: 2 lít

Câu 3 trang 72

Câu hỏi:

Lời giải:

Tóm tắt

Bình tưới của em:                 2 lít

Bình tưới của ba nhiều hơn: 3 lít

Bình tưới của ba:                .... lít?

Bài giải

Bình tưới của ba đựng được số lít nước là

2 + 3 = 5 (lít)

Đáp số: 5 lít

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan