Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3 trang 74 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu

1.Đặt tính rồi tính:

1.Đặt tính rồi tính:

a) 45 - 16             65 - 27              95 - 58                75 - 39

b) 96 - 77             56 - 18              66 - 29                77 - 48

c) 57 - 49             68 - 39               88 - 29               55 - 19

2. Số?

3. Năm nay bà 65 tuổi, mẹ kém bà 29 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi?

Bài giải

1.

      

2.

                                         

3.

Tóm tắt

Bà                       : 65 tuổi

Mẹ kém bà           : 29 tuổi

Mẹ                       : …. tuổi?

Bài giải

Năm nay mẹ có số tuổi là:

65 – 29 = 36 (tuổi)

Đáp số: 36 tuổi

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan