Câu 1, 2 trang 18 Vở bài tập (SBT) Toán 5 tập 2

Bình chọn:
4.2 trên 200 phiếu

1. Tính diện tích mảnh đất có kích thước như hình dưới đây

1. Tính diện tích mảnh đất có kích thước như hình dưới đây :

2. Tính diện tích mảnh đất có kích thước như hình vẽ dưới đây, biết :

BM = 14m

CN = 17m

EP = 20m

AM = 12m

MN = 15m

ND = 31m

Bài giải

1.

Chia mảnh đất thành hình vuông (1), hình chữ nhật (2) và hình chữ nhật (3).

Diện tích mảnh đất là tổng diện tích hình (1), (2) và (3).

Bài giải

Diện tích hình vuông (1) là :

5 ⨯ 5 = 25 (m2)

Diện tích hình chữ nhật (2) là :

6 ⨯ (6 + 5) = 66 (m2)

Diện tích hình chữ nhật (3) là :

(7 + 6 + 5) ⨯ (16 – 5 – 6) = 90 (m2)

Diện tích mảnh đất là :

25 + 66 + 90 = 181 (m2)

Đáp số : 181m2

2.

Hướng dẫn

Chia mảnh đất thành các hình tam giác ABM, hình thang BCMN, hình tam giác CND, hình tam giác ADE.

Diện tích mảnh đất là tổng diện tích các hình trên.

Bài giải

Diện tích hình tam giác ABM là :

12 ⨯ 14 : 2 = 84 (m2)

Diện tích hình thang BCNM là :

 \({{\left( {14 + 17} \right) \times 15} \over 2} = 232,5\,\left( {{m^2}} \right)\)

Diện tích hình tam giác CND là :

31 ⨯ 17 : 2 = 263,5 (m2)

Diện tích hình tam giác ADE là :

(12 + 15 + 31) ⨯ 20 : 2 = 580 (m2)

Diện tích khoảng đất là :

84 + 232,5 + 263,5 + 580 = 1160 (m2)

Đáp số : 1160m2

 Sachbaitap.com

Xem lời giải SGK - Toán 5 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan