Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2 trang 27 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

Bình chọn:
4.3 trên 52 phiếu

1. Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:

1. Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:

SỐ CHUỘT 4 THÔN ĐÃ DIỆT ĐƯỢC

a) Thôn …… diệt được nhiều nhất và thôn…… diệt được ít nhất.

b) Cả 4 thôn diệt được…………… con chuột.

c) Thôn Đoài diệt được …… thôn Đông……… con chuột

d) Có … thôn diệt được trên 2000 con chuột, đó là ………

2. Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:

SỐ CÂY CỦA KHỐI LƠP 4 VÀ KHỐI LỚP 5 ĐÃ TRỒNG

a) Lớp trồng được nhiều cây nhất là

A. 4A            B. 5A               C. 5B                  D. 4B

b) Số cây lớp 5A trồng được nhiều hơn lớp 4A là:

A. 2 cây         B. 5 cây           C    .10 cây            D. 17 cây 

c) Số cây của cả 2 khối lớp 4 và khối lớp 5 trồng được là:

A. 63 cây       B . 171 cây      C. 108 cây           D. 45 cây

Bài giải:

1.

a) Thôn Thượng diệt được nhiều nhất và thôn Trung diệt được ít nhất.

b) Cả 4 thôn diệt được 8550 con chuột.

c) Thôn Đoài diệt được nhiều hơn thôn Đông 200 con chuột

d) Có 2 thôn diệt được trên 2000 con chuột, đó là thôn Đoài, Thượng

2. 

Câu a) Chọn ý B. 5A

Câu b) Chọn ý C. 10 cây

Câu c) Chọn ý B. 171 cây

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Bài viết liên quan